Äga bostadsrätt

Genom att äga en andel i föreningen äger man även nyttjanderätten till sin bostad.

Från A till Ö om Bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt betyder att du tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger fastigheterna ni bor i. Alla kostnader för drift och underhåll av fastigheterna delar medlemmarna på via månadsavgiften. Årsavgiften – som ofta felaktigt kallas hyra – baseras på föreningens självkostnader och erläggs för att man skall få nyttja sin lägenhet. Som bostadsrättsinnehavare har man själv ansvaret för lägenhetens inre underhåll.

Bostadsrätten representerar därför ett förmögenhetsvärde för innehavaren, och man kan bara skiljas från sin lägenhet vid brott mot bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. I sådant fall säljs lägenheten och eventuellt överskott tillfaller bostadsrättsinnehavaren.

Som bostadsrättsinnehavare har man ungefär samma skyldigheter som en vanlig hyresgäst även om bostadsrättsinnehavarens position är mycket starkare. Man skall iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, vårda lägenheten, ge föreningen tillträde för besiktning och underhåll, underkasta sig vissa reparationer och ändringar samt betala de avgifter som löper på bostadsrätten. Storleken på denna kan du påverka, till exempel genom att undvika skadegörelse, följa anvisningar för avfallshantering och dylikt.

Du kan också bistå föreningen med hjälp vid gemensamma städdagar och med specialkunskaper inom exempelvis ekonomi, juridik, fastighetsskötsel etc. Tänk på att vår förening blir vad våra medlemmar gör den till.

I bopärmen finns en hel del bra information att ta del av, t.ex. stadgarna.