Felanmälan

När felanmäler vi till Riksbyggen Dag & Natt?

• Fel på el, vatten, värme, avlopp och andra fasta installationer. Observera att om felet uppenbart faller under boendes ansvar (se dokumentet Vem svarar för underhållet) så är det inte nödvändigt att felanmäla, boende kan själva se till att felet blir avhjälpt av annan än Riksbyggen Dag & Natt.

• Rådgivning kring fakturor, vattenavläsning och andra ärenden som faller under den administrativa förvaltningen.

• Felanmälan av punkter som ingår i den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötsel, exempelvis trasig dörr till soprummet eller trasig belysning vid gemensamma ytor.

Riksbyggen Dag & Natt kan nås dygnet runt på telefonnummer 0771-860 860.
Felanmälan kan även göras på Riksbyggens hemsida: Riksbyggen felanmälan

Akuta fel

Vid akuta ärenden, exempelvis vattenläckage, blir du kopplad till SOS ALARM.
Du kan även ringa SOS Alarm själv på tel 031– 703 14 50, uppge föreningens namn (Floristen) och din adress.

Vad händer vid en felanmälan?

• Den boende ringer Riksbyggen Dag&Natt på 0771-860 860. Under normal arbetstid hjälper Riksbyggen den boende att komma i kontakt med servicetekniker, antingen anställd av Riksbyggen eller någon underleverantör som anlitats, övrig tid kopplas man till SOS Alarm.

• Servicetekniker ger råd via telefon och fattar därefter beslut om det finns behov av att åka ut till den boende.

• Om serviceteknikern anser att problemet orsakats av den boende (handhavandefel eller misskötsel) blir den boende betalningsskyldig. I de fall där serviceteknikern direkt kan avgöra det informeras den boende omedelbart. Om tveksamhet råder kan den boende komma att informeras vid senare tillfälle. Gäller felet något som boende ansvarar för (se dokumentet Vem svarar för underhållet) är boende betalningsskyldig.

Värmepumparna

Samtliga lägenheter har NIBE Fighter 310P.
Värmepumparna ägs av föreningen, dvs ett gemensamt ägande. Detta betyder att den boende har inte rätt att byta ut eller sälja värmepumpen. Den boende ansvarar inte för planenligt utbyte, reparation av normala förslitningsskador eller annan service och underhåll. Vid misskötsel, bristande underhåll eller felaktigt användande kan dock den boende komma att debiteras eventuella reparationskostnader.

Styrelsen har sammanställt en enklare manual för värmepumpen. På Nibes hemsida finns utförligare information om värmepumparna, skötselråd samt felsökningshjälp.

Kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin och mikrovågsugn

Ägs av medlemmen själv och reklamationer/felanmälan görs till butik/leverantör/tillverkare.

Vattendistribution

Vid fel på vattendistributionen (t.ex. om vattnet är dåligt eller inte kommer överhuvudtaget), kontakta Driftcentralen på Göteborg vatten, via telefon 031 – 368 70 70 eller driftcentralen@vatten.goteborg.se.

Sophämtning

Vid problem med sophämtning (t.ex. om papperspåsar eller papperssäckar för bioavfallet saknas eller om sophämtning uteblivit), kontakta Kretsloppskontoret på telefon 031 – 368 27 00.

Kabel-TV

Felanmälan av kabel-TV görs till Canal Digital Kabel, kundservice, tfn. 0770-332211.

Internet/Telefoni/Tilläggskanaler

Floristen använder Itux fiberbaserade bredbandsnät. Du väljer själv operatörer för internet, telefoni och tilläggskanaler. Internet/Telefoni/Tilläggskanaler felanmäls direkt till leverantören av tjänsten.
Se Itux hemsida för listning av aktuella leverantörer.

Komplettering badrumsdetaljer

Krokarna m.m. i våra badrum kommer från badrumsserien Vättern.
Det går att köpa dessa från bbgruppen.se.

Skadedjur

Genom fastighetsförsäkringen har föreningen avtal med Anticimex. Kontakta styrelsen vid behov.

Återvinningsplatsen

Om du har klagomål på städningen vid återvinningsplatsen vid Bäcktuvevägen/Bäckedalsvägen, klagomål på fulla behållare, vill ge tips på förbättringar eller något annat, ring Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på 0200-88 03 11.

Kontakta styrelsen

styrelsen@brffloristen.se

Kontakta webmaster

webmaster@brffloristen.se