Styrelsen

Den nuvarande styrelsen valdes vid föreningens årsstämma den 22 juni 2020.

Namn Roll Uppdragslängd
Magnus Barck Ordförande 1 år
Håkan Karlsson Vice Ordförande 1 år
Joakim Höckerdal Kassör 2 år
Andreas Wulff Sekreterare 2 år
Tatjana Vantchantchin Förvaltare, Riksbyggen 1 år
Irena Draca Suppleant 1 2 år
Annika Malmberg Suppleant 2 2 år
Carl Niklasson Suppleant 3 1 år

Till Brf Floristen finns också en föreningsrevisor samt en valberedning bestående av två personer. Föreningsrevisor är Hanna Nevalainen Henaes.

Styrelsen utses av föreningsstämman, som hålls varje år före utgången av juni månad. Styrelsens uppgift är att sörja för skötsel och underhåll av fastigheterna, bevaka medlemmarnas intressen samt se till att de ekonomiska förutsättningarna ges för att vidmakthålla fastigheternas skick och värde. Du kan i första hand nå styrelsen genom e-post till styrelsen@brffloristen.se.

Valberedningen består i dagsläget av Urban Elfsberg och Andreas Hiller. Styrelsen har i uppdrag att hitta ytterligare person till valberedningen (maila styrelsen vid intresse).  Om du är intresserad av att vara med i kommande styrelse så kontakta dem på valberedningen@brffloristen.se